Korzyści

Korzyści społeczne wynikające z realizacji Projektu Studzienice 1:

- powstanie nowych miejsc pracy w przyszłej kopalni (ok. 1000);

- rozwój całej sieci przedsiębiorstw o charakterze usługowo-handlowym, w otoczeniu kopalni Studzienice 1 (ok. 4000-5000 nowych miejsc pracy);

- rozwój infrastruktury naziemnej;

- aktywizacja gospodarcza regionu;

- zwiększenie wpływów do budżetu gmin.
 

Naszym celem jest skuteczne realizowanie założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, gdyż postrzegamy siebie nie tylko jako inwestora, ale także jako przyszłego członka społeczności, w której planujemy prowadzić działalność. Za słuszne uważamy budowanie strategii w oparciu o wspólne ustalenia i przemyślenia oraz wzajemne zaufanie. Przedsięwzięcie osiągnie dochodowy charakter jedynie przy minimalizacji wszelkich zagrożeń, a także bliskiej współpracy z ludnością, przedsiębiorcami i władzami regionu. Łączy nas wspólny interes, oraz wizja lepszego jutra.